wsh logo

Symulacja rozprawy sądowej

Akademickie Studium Kształcenia Praktycznego

W dniu 18 listopada 2023 roku w murach Uczelni miała miejsce symulacja rozprawy sądowej, która w sposób rzeczywisty odzwierciedlała scenariusz rozprawy sądowej dotyczącej rozwodu.

 

Organizowane przedsięwzięcie miało na celu popularyzację wiedzy o zawodach prawniczych i administracyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że tematyka rozprawy dotyczy sprawy o rozwód co do zasady, zgodnie z art. 427 Kodeksu postępowania cywilnego – rozprawy w sprawach o rozwód odbywają się przy drzwiach zamkniętych. Zaskakujący i nieprzewidywalny scenariusz rozprawy pozwolił na zaangażowanie się publiczności w sprawę, do której w warunkach rzeczywistych nie mają dostępu. 🤔👥

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Pana Stanisława Olchowego, Sędziego Sądu Okręgowego w Radomiu, Prezesa Sądu Rejonowego w Radomiu i Pana Marka Jagielskiego, Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu. Symulację rozprawy przeprowadzili pracownicy Sądu Rejonowego w Radomiu: SSR Ewa Bednarczyk, adwokat Piotr Kostrzewa, radca prawny Paweł Kruk. 🌟

Sympozjum było adresowane do wszystkich zainteresowanych tematyką. W wydarzeniu wzięli udział studenci środowiska akademickiego ze wszystkich kierunków, jak również przybyli goście. 🎓👥 Dziękujemy wszystkim za udział! 🙌👏

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content