wsh logo

TECHNOLOGIE IOT – INTERNET RZECZY

KONCEPCJA STUDIÓW w ramach specjalności

Celem studiów w specjalności Technologie IoT jest zdobycie wiedzy i umiejętności wychodzących naprzeciw aktualnemu zapotrzebowaniu na specjalistów z zakresu IoT, poznanie technologii stosowanych w sieciach komputerowych oraz sieciach kablowych, światłowodowych i bezprzewodowych. Absolwent tej specjalności potrafi definiować zaprojektować i wykonać narzędzia informatyczne i komunikacyjne dla dedykowanego urządzenia lub systemu wbudowanego, zaprojektować aplikacje Internetu rzeczy na wszystkich poziomach szczegółowości, tworzyć i utrzymywać usługi internetowe. Może prowadzić własną firmę branży IT.

 

Ukończenie specjalności pozwala na pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • Podstaw Internetu Rzeczy
  • Infrastruktury sieci IoT
  • Technologii programistycznych dla IoT
  • Interfejsów komunikacyjnych
  • Podstaw automatyki i sterowania
  • Bezpieczeństwa w sieciach IoT
  • Zastosowania informacji w pomiarach, monitorowaniu i sterowaniu
  • Obsługi i konfigurowania środowiska programistycznego i wybranych systemów operacyjnych

Perspektywy zawodowe

Studia w specjalności Technologie IoT – Internet Rzeczy przygotują do pracy w charakterze specjalisty ds. projektowania i administrowania systemami informatycznymi opartymi na IoT, programisty Java (IoT), UX designera projektującego usługi na urządzenia mobilne z wykorzystaniem IoT, specjalisty ds. wdrożeń rozwiązań beacon, inżyniera systemów wbudowanych projektującego mikrorozwiązania.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content