wsh logo

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Specjalność Cyberbezpieczeństwo, prowadzona na kierunku Informatyka, studia inżynierskie, przygotowana jest między innymi z myślą o osobach, które chcą podjąć służbę w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni, nowej i niezwykle szybko rozwijającej się formacji w systemie obronności państwa. Problematyka poruszana w trakcie studiów na tej specjalności pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji, niezbędnych do diagnozowania zagrożeń występujących w sieciach teleinformatycznych, budowania skutecznej ochrony przed atakami cyberprzestępców oraz ochrony poufności danych przechowywanych w Sieci. Zajęcia są prowadzone przez praktyków zajmujących się systemem cyberbezpieczeństwa, w nowoczesnych pracowniach komputerowych z wykorzystaniem zawansowanych technologii informatycznych. Wiele zajęć ma charakter praktyczny, warsztatowy i prowadzona jest we współpracy z jednostkami zajmującymi się zapewnianiem funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego.

Zagadnienia poruszane na zajęciach obejmują tematykę, m.in. z zakresu:

  • Podstaw cberbezpieczeństwa,
  • Funkcjonowania Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa,
  • Bezpieczeństwa Bezpieczeństwa sieci komputerowych,
  • Kryptoanalizy,
  • Bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych i mobilnych,
  • Bezpieczeństwa posługiwania się aplikacjami mobilnymi i webowymi,
  • Sposobów przeciwdziałania cyberprzestępczości,
  • Prewencji zachowań zagrażających bezpieczeństwu w sieci.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do chronienia baz danych, budowania systemów bezpieczeństwa w firmach sektora prywatnego i sektora publicznego. Osoby kończące studia na tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie, jako informatycy, specjaliści w zakresie projektowania systemów bezpieczeństwa, menadżerowie bezpieczeństwa, doradcy i instruktorzy bezpieczeństwa informatycznych systemów sieciowych. Osoby kończące studia na tej specjalności mogą ubiegać się o możliwość podjęcia służby w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content