wsh logo

BAZY DANYCH I INŻYNIERIA DANYCH

KONCEPCJA STUDIÓW w ramach specjalności

Specjalność proponowana z myślą o tych studentach, którzy korzystając z umiejętności programistycznych chcą swoją wiedzę wykorzystać w procesach przetwarzania i analizy danych oraz w ramach dynamicznie rozwijającego się nurtu określanego jako Data Science. Studenci tej specjalności zdobędą wszechstronną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie zaawansowanych narzędzi przetwarzania i analizy danych, hurtowni danych, systemów klasy Business Intelligence oraz integracji i analityki danych. Nabędą również umiejętności programowania i posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem służącym pozyskiwaniu, integracji i przetwarzaniu danych oraz pozyskiwaniu i wizualizacji wiedzy ukrytej w danych.

Studia koncentrują się na następujących zagadnieniach:

  • projektowanie i implementowanie systemów bazodanowych oraz ich trendów rozwoju,
  • zaawansowane narzędzia przetwarzania i analizy danych,
  • hurtownia danych,
  • systemy klasy Business Intelligence,
  • integracja i analityka danych,
  • przetwarzanie i eksploracja danych,
  • pozyskiwanie wiedzy z różnorodnych danych pochodzących ze zróżnicowanych źródeł.

 

Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności Bazy danych i inżynieria oprogramowania może z powodzeniem zostać zatrudniony w dowolnej firmie wytwarzającej oprogramowanie, jak i w przedsiębiorstwie każdego typu na stanowiskach informatycznych i analitycznych, które specjalizują się w dostarczaniu oprogramowania biznesowego, jako administratorzy systemów informatycznych oraz jako analitycy w firmach, które wykorzystują posiadane dane do analizy prowadzonej działalności. Może podjąć pracę jako samodzielny informatyk/konsultant z zakresu IT w małych i średnich organizacjach zajmujących się utrzymaniem w ruchu systemów informatycznych i wspomagających ich użytkowników oraz jako programista baz danych i/lub analityk danych w komórkach organizacyjnych i firmach wykorzystujących dane gromadzone w systemach informatycznych, we współczesnych organizacjach różnej wielkości.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content