wsh logo

KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA

KONCEPCJA STUDIÓW w ramach specjalności

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy o przestępstwach, uwarunkowaniach działań przestępczych, ofiarach i sprawcach, technikach dochodzeniowo-śledczych, a także zgłębienie metod, technik i narzędzi służących do ujawniania, utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych. Program studiów zapewnia poszerzenie wiedzy z zakresu teoretycznych i praktycznych zagadnień z zakresu przestępczości oraz psychologii osobowości, pojęcia przestępczości w aspektach: socjologicznym, psychologicznym, kryminologicznym, kryminalistycznym, a także w oparciu o naukę o patologiach społecznych. Specjalność dedykowana jest dla osób, które nie boją się zawodowych wyzwań,  potrafiących działać pod presją czasu, dobrze radzących sobie ze stresem, którym nie są obce i obojętne kwestie związane z bezpieczeństwem. Studenci poznają także czynności operacyjno-rozpoznawcze, wybrane ekspertyzy kryminalistyczne, w tym również niekonwencjonalne metody śledcze.

Ukończenie specjalności pozwala na pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • Psychopatologii,
  • Suicydologii,
  • psychologii zeznań i wyjaśnień,
  • procedur karnych,
  • czynności operacyjno-śledczych,
  • informatyki śledczej,
  • daktyloskopii,
  • badań poligraficznych i analizy autentyczności dokumentów,
  • roli medycyny sądowej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci specjalności kryminologia i kryminalistyka będą merytorycznie i praktycznie przygotowani do pracy w sektorze społeczno-politycznym, służbach mundurowych (Policja, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa), dochodzeniowo – śledczych w strukturach wymiaru sprawiedliwości, więziennictwie oraz w podmiotach rządowych i samorządowych zajmujących się bezpieczeństwem, agencjach ochrony i bezpieczeństwa.
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content