wsh logo

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

14 Ogólnopolski Festiwal Filmowy Kameralne Lato

W dniach od 8 do 21 listopada 2021 roku, odbył  się cykl wydarzeń w ramach XIV Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pod hasłem Przedsiębiorczość akademicka – przykłady dobrych praktyk. 

Wydarzenie było organizowane przez Akademię Handlową Nauk Stosowanych  w Radomiu, Urząd Miasta w Radomiu oraz Lożę Radomską BCC.

Partnerami tegorocznej edycji ŚTP byli:

  • Agencja Kreatywna Noble Brand – Anna Słopiecka
  • Pedagog Szczęścia – Andrzej Gołębiowski
  • Powrót do natury – Robert Kucharski
  • Studenckie Forum BCC przy Loży Radomskiej
  • FUSION 24 – Tomasz Paprocki

Spotkania w ramach ŚTP poświęcone były szeroko pojętej tematyce przedsiębiorczości. Odbyły się inspirujące wykłady, warsztaty kształtując postawy przedsiębiorcze, dyskusje z praktykami biznesu. Nie zabrakło inspirujących tematów pobudzających do podejmowania własnej biznesowej aktywności, poszerzających oraz uzupełniających wiedzę wyniesioną z toku studiów.

Dzięki wydarzeniu studenci AHNS, oraz mieszkańcy naszego regionu – zwłaszcza Ci nieco młodsi, myślący o założeniu lub rozwinięciu swojego biznesu mogli skorzystać z wiedzy praktyków zajmujących się prowadzeniem własnego biznesu, osób doświadczonych w branży handlowej oraz ekspertów z obszaru budowania marki osobistej. Każdy, kto chce rozwijać skrzydła w biznesie i jest zainteresowany szeroko pojętą tematyką przedsiębiorczości, z pewnością podczas XIV ŚTP mógł znaleźć coś dla siebie. Wstęp na wszystkie wydarzenia był wolny. Miejscem spotkań online, była Pracownia Consultingu Rozwoju Osobowości i Coachingu AHNS w Radomiu za pośrednictwem Platformy Microsoft Teams. Patronat nad wydarzeniami objął Prezydent Miasta Radomia – Radosław Witkowski.

8 listopada 2021 prezentowano przykłady dobrych praktyk akademickich w kontekście rozwoju przedsiębiorczości. Przestrzeń edukacyjną tego dnia wypełnił Prezes radomskich struktur SF BCC Pan Dominik Kędzierski. Tytuł wystąpienia: Studenckie Forum BCC przy Loży Radomskiej w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości młodzieży akademickiej w Radomiu. Omówiono działania Studentów zrzeszonych w organizacji na rzecz mieszkańców Radomia w ramach projektu: Liderzy Ekonomii Społecznej w Radomiu – prezentacja projektu. Podczas wystąpienia zaprezentowano również działania Fundacji w regionie Radomia i na arenie ogólnopolskiej.

Podczas drugiego wystąpienia na temat: Zrób pierwszy krok. Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku – Lao Tzu, przedstawiciele firmy FUSION 24 – Tomasz Paprocki i Tomasz Paprocki, ukazali młodym ludziom drogę rozwoju osobistego w kontekście działań biznesowych i przedsiębiorczych.

9 listopada 2021 odbyło się spotkanie online poświęcone budowaniu postaw przedsiębiorczych osób z niepełnosprawnościami. Wystąpienie zatytułowane Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy – jak budować postawy przedsiębiorcze wśród osób z niepełnosprawnościami, wygłosił dr Paweł Borowiecki. Prelegent wskazywał na ważną rolę pracy w życiu osób z niepełnosprawnościami, odwołując się do własnych doświadczeń związanych z przeżywaniem niepełnosprawności ruchowej. Spotkaniu towarzyszył wywiad biograficzny z Gościem, prowadzony przez prof. AHNS dr Andrzeja Gołębiowskigo. Dyskusja oscylowała wokół takich zagadnień jak: praca, jako wartość w życiu człowieka, potrzeba pracy, dlaczego ona jest ważna. Zwrócono uwagę na zagadnienie dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

10 listopada 2021 odbyło się spotkanie online zorganizowane przez Lożę Radomską BCC pod tytułem: Jak osobiste wartości lidera wpływają na wyniki organizacji – czyli 5 aspektów filozofii Servant Leadership w praktyce. Prelegentka Pani Aneta Montano MBA zwróciła uwagę na konieczność zmiany paradygmatu postrzegania zagadnień związanych z zarządzaniem w XXI wieku. Problematyka niezwykle aktualna nie tylko na słabość niektórych modeli zarządzania, ciągle jeszcze popularnych w wielu kręgach biznesowych. Prezentowany model zarządzania odniesiono również do postaw przedsiębiorczych współczesnej młodzieży i wyzwań przed jakimi staje nowoczesna przedsiębiorczość, nie tylko w wymiarze akademickim, ale przede wszystkim widziana w perspektywie otwartego rynku pracy.

Wystąpienie poprzedziła prezentacja Pani Renaty Pomorskiej – Grzechnik, reprezentującej Agencję Rozwoju Przemysłu S. A. w Warszawie. Prezentacja dotyczyła możliwości rozwiązań finansowych w ramach wspierania przedsiębiorców w związku z pandemią Covid 19. Interesująca i bogata oferta pomagająca przetrwać na rynku wielu przedsiębiorstwom regionu. Tego samego dnia wieczorem odbyło się spotkanie online na temat :Jak budować potencjał przedsiębiorczy wśród młodzieży akademickiej? Spotkanie z przedstawicielami młodzieży akademickiej prowadzili, prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski, dr Iwona Kurkiewicz. Gośćmi spotkania prezentującymi swoje zaangażowanie w środowisku akademickim byli Pani Agnieszka Gregier, która ukazała doniosłą rolę organizacji studenckich w procesie budowania postaw przedsiębiorczych studentów, Pan Aleksander Pożyczka, student i przedsiębiorca, prowadzący własną działalność, w wystąpieniu wskazywał na „blaski i cienie” prowadzenia własnej działalności gospodarczej w perspektywie wchodzenia na otwarty rynek usług oraz Pan Dominik Kędzierski, Prezes SF BCC w regionie radomskim, który nakreślił perspektywy odnajdowania się młodzieży w zawodach przyszłości.

12 listopada 2021 odbył się warsztat na temat: Postawy przedsiębiorcze a Personal branding, mgr Anna Słopiecka, Agencja Kreatywna Noble Brand oraz prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski – Pedagog Szczęścia, wykładowca akademicki i coach, podkreślili związki zachodzące pomiędzy budowaniem marki osobistej a postawami przedsiębiorczymi. Warsztat oparty był na dużej aktywności uczestników. Choć wydarzenie odbyło się w formie online, to jednak udało się wprowadzić wszystkich uczestników we wzajemne interakcje skoncentrowane na realizacji celu spotkania.

14 listopada 2021 została przedstawiona prezentacja programu mentorskiego transformacji osobistej i transformacji przedsiębiorstwa pod nazwą: Szczęśliwy Lider – Szczęśliwy Zespół – Szczęśliwa Organizacja – prezentacja programów mentorskich, rozwojowych, budowania marki osobistej i marki przedsiębiorstw, mgr Anna Słopiecka Agencja Kreatywna Noble Brand i prof. AHNS dr Andrzej Gołębiowski – Pedagog Szczęścia oraz Aneta Montano MBA, Gooday Academy, spotkali się w wirtualnej przestrzeni by zachęcać do podjęcia prób zmiany siebie w perspektywie przeobrażeń własnej firmy.

Tego dnia również w AHNS odbyła się Debata ekspercka na temat: Praca zdalna w odniesieniu do idei coworkingowej. Wydarzenie zorganizowano w formie stacjonarnej. Uczestnicy panelu dyskutowali kolejno nad następującymi zagadnieniami: praca zdalna w dobie pandemii i innych sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstwa; korzyści biznesowe wynikające z pracy zdalnej z punktu widzenia przedsiębiorcy; konsekwencje psychospołeczne pracy zdalnej; wykorzystanie nowych technologii w pracy zdalnej (bezpieczeństwo i transformacja); idea coworkingu a praca zdalna.  Debatę prowadziła dr Iwona Kurkiewicz a otworzyła ją dr Emilia Żuchowska – Kotlarz, dziekan Wydziału Prawa i Administracji.

21 listopada 2021 zakończył się Tegoroczny Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Spotkanie w formie online z dr Martą Czerwiec zapoczątkowało nowy cykl wydarzeń organizowany przez SF BCC i AHNS pod hasłem: Przedsiębiorczy Radom. Podczas spotkania rozmawiano na temat przedsiębiorczości kobiet, wyzwań współczesnego rynku pracy, zagadnień zarządzania sobą w przestrzeni przedsiębiorczej oraz rozwoju osobistego.

 

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content