wsh logo

KONFERENCJA NAUKOWA METODYCZNO – SZKOLENIOWA


CZYNNIKI BIOLOGICZNE W ŚRODOWISKU PRACY A CHOROBY ZAWODOWE

Współorganizatorzy

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomiu
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Radom
Polskie Towarzystwo Higieniczne w Warszawie

Partnerzy

TERMIN I MIEJSCE

25 października 2022 roku
Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu
ul. Traugutta 61A

CELE KONFERENCJI

Podjęcie szerokiej dyskusji na temat czynników biologicznych występujących w środowisku pracy, będących przyczyną chorób zawodowych.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

  • Powitanie i otwarcie konferencji – lek. med. Lucyna Wiśniewska – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu.
  • Choroby zawodowe wywołane czynnikami biologicznymi w Polsce – dr Paweł Wdówik – Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy, kierownik Oddziału w Radomiu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.
  • Praktyczne aspekty ochrony pracowników przed czynnikami biologicznymi w środowisku pracy – dr inż. Józef Witczak – Wiceprezes Zarządu Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP.
  • Rola inspekcji sanitarnej w stwierdzeniu choroby zawodowej – mgr Jarosław Wiatrak – Kierownik Sekcji Nadzoru Higieny Pracy.
  • Choroby zawodowe w statystyce kontroli Państwowej Inspekcji Pracy – mgr inż. Jacek Wojciechowski – Kierownik Oddziału Radomskiego Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie
  • Postępowanie po ekspozycji zawodowej na biologiczne czynniki chorobotwórcze: HIV, HBV, HCV – mgr Beata Mnich – Kierownik Sekcji Nadzoru Epidemiologii PSSE w Radomiu.
  • Jak przeciwdziałać chorobom zawodowym wykorzystując czynniki żywieniowe – mgr Milena Durasiewicz – Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
  • Dezynfekuj, nie ryzykuj – mgr Marek Czubara – Konsultant ds. higieny ECOLAB Sp. z o.o.
  • Biologiczne determinanty chorób zawodowych i funkcjonowania w środowisku pracy, jako następstwo syndromu DDA – prof. dr Andrzej Gołębiowski Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu.
  • Dyskusja.

ZASADY UCZESTNICTWA

Chętnych do udziału w konferencji prosimy o rejestrację poprzez LINK➡
https://forms.gle/qgv7dUuhnUtAMmLF9
lub pod numerem telefonu☎ (48) 386-41-48.
Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content