wsh logo

PSYCHOONKOLOGIA

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Celem studiów na specjalności psychoonkologia jest przekazanie studentom psychologii wiedzy oraz umiejętności praktycznych potrzebnych w kontakcie z pacjentami onkologicznymi i ich rodzinami. Psychologowie, podobni jak personel medyczny, kapelani, wolontariusze, lekarze, spotykają się w swojej praktyce zawodowej z chorymi onkologicznie na wszystkich etapach ich leczenia. Pacjentami są dzieci młodzież, osoby dorosłe i osoby w podeszłym wieku. Psychologowie spotykają się też z rodzinami pacjentów w różnych stadiach zawansowania choroby nowotworowej, różnych etapach leczenia i często żałoby, będącej wynikiem śmierci pacjenta. Proponowane zajęcia na wskazanej specjalności, pozwolą na nabycie i udoskonalenie umiejętności praktycznych związanych z pomaganiem pacjentom w przeżywaniu choroby, doświadczania ograniczeń, będących wynikiem hospitalizacji i stanów chorobowych. Studenci zyskują umiejętności do pomagania bliskim osób chorych w radzeniu sobie z sytuacją zbliżania się do kresu życia pacjentów i pomaganiu w przeżywaniu żałoby po ich odejściu. Studia mają wspierać w umiejętnym korzystaniu z własnych zasobów, udoskonalaniu umiejętności chronienia zdrowia fizycznego, wzmocnienia psychicznego i rozwoju duchowości.

Program studiów w ramach specjalności obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

 • Psychologia osobowości
 • Psychologia kliniczna
 • Techniki pracy grupowej
 • Podstawy psychoterapii indywidualnej i grupowej
 • Wprowadzenie do psychoonkologii.
 • Terapia poznawczo-behawioralna w psychoonkologii.
 • Psychoonkologia dzieci i młodzieży.
 • Psycholog w psychoonkologii.
 • Edukacja psychoonkologiczna.
 • Psychologiczne następstwa chorób nowotworowych.
 • Wprowadzenie do psychoneuroimmunologii.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci specjalności psychoonkologia będą przygotowani do podjęcia pracy w środowiskach fundacji i stowarzyszeń wspierających pacjentów onkologicznych i ich rodziny. Osoby kończące tę specjalność będą mogły wspierać pracę profesjonalnej kadry w hospicjach stacjonarnych i hospicyjnym ruchu domowym. Absolwenci znajdą miejsce współpracy w Domach Spokojnej Starości lub przy parafialnych zespołach Caritas, wspierających hospicja. Absolwenci tej specjalności będą wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na zaangażowanie w pracę grup wolontariatu, grup wsparcia środowiskowego oraz organizacjach promujących zdrowie. Ukończone studia na tej specjalności pozwolą absolwentom znaleźć swoje miejsce w działaniach organizacji przeciwdziałających problemom onkologicznym i wspierających ludzi w traumie.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content