wsh logo

ANIMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY, INFLUENCER, YOUTUBER

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Pedagogika ze specjalnością Animator społeczno-kulturalny, influencer, youtuber, łączy ze sobą wiedzę o kulturze, edukacji kulturalnej, sztuce, mass mediach z animacją społeczną. Dzięki takiemu połączeniu treści student zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne w holistycznym spojrzeniu na człowieka, uwzględniającym wieloczynnikowy wpływ świata i kultury na otaczającą go rzeczywistość. Studenci będą mieli również możliwość zapoznania się z pracą animatora, youtubera oraz infulencera, którzy, jako eksperci, będą przyciągnąć duże grono odbiorców, promując i szerząc wiedzę między innymi na tematy pedagogiczne.Gruntowne przygotowanie ze szczególnym uwzględnieniem aspektów historycznych i kulturowych, umożliwia praktyczne wykorzystanie wiedzy w zakresie mass mediów, komunikacji społecznej, posługiwanie się warsztatem diagnostycznym w celu opracowania własnego warsztatu metodycznego jako animator kultury lub influencer czy youtuber. Proces kształcenia akcentuje również praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej niezbędne w relacjach międzyludzkich.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Animacja kultury
 • Animacja społeczna
 • Komunikacja społeczna
 • Mass media
 • Media społecznościowe
 • Edukacja kulturalna
 • Podstawy polityki społecznej
 • Techniki pracy grupowej
 • Muzykoterapia
 • Pedagogika twórczości
 • Dydaktyka zadań twórczych
 • Pedagogika podmiotu
 • Trening twórczości

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci będą mogli realizować się w roli liderów w różnego rodzaju społecznościach, podejmując aktywność w zakresie animacji społeczno-kulturalnej oraz edukacji kulturalnej z uwzględnieniem potrzeb społecznych, kulturalnych oraz edukacyjnych środowiska społecznego i osób w różnym wieku. Mogą również pełnić funkcje doradcy/konsultanta w ośrodkach pracy z dziećmi i młodzieżą, wychowawcy/instruktora w instytucjach wychowania pozaszkolnego, ośrodkach opiekuńczych i wychowawczych, w instytucjach służących aktywizacji i edukacji seniorów, tzw. uniwersytetach III wieku, akademiach czy klubach seniora.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content