wsh logo

Pedagogika społeczna z profilaktyką uzależnień

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Celem studiów na specjalności Pedagogika społeczna z profilaktyką uzależnień, jest zapoznanie studentów z uwarunkowaniami osobowościowymi i determinantami społecznymi mającymi wpływ na sięganie przez człowieka po substancje uzależniające oraz wchodzenie w uzależnienia behawioralne. Ukończenie studiów pozwoli na zdobycie nowoczesnej wiedzy w zakresie fizjologicznych, psychologicznych, społecznych i pedagogicznych determinantów uzależnień. Studenci tej specjalności zyskają umiejętności w zakresie diagnozowania i opisu sygnałów powstającego uzależnienia oraz objawy psychofizyczne zażycia substancji psychoaktywnych. Podczas studiów poruszane są zagadnienia związane z uzależnieniem od Internetu, telefonu, gier hazardowych oraz innych współczesnych form uzależnień. Konstrukcja programu studiów oparta na profilu praktycznym pozwala spojrzeć na problematykę uzależnień z perspektywy pedagoga społecznego, polityka społecznego oraz specjalisty w zakresie profilaktyki społecznej.

Program studiów w ramach specjalności obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

 • Pedagogik społeczna
 • Polityka społeczna w profilaktyce
 • Pedagogika rodziny
 • Podstawy profilaktyki uzależnień
 • Psychologiczne i pedagogiczne mechanizmy uzależnień
 • Modele profilaktyki uzależnień
 • Psychopatologie
 • Uzależnienia behawioralne
 • Psychologia osobowości
 • Metody diagnozy uzależnień
 • Podstawy interwencji kryzysowej
 • Techniki pracy grupowej
 • Podstawy psychoterapii indywidualnej i grupowej

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci specjalności będą przygotowani do podjęcia pracy w szkołach, poradniach profilaktyki uzależnień, świetlicach socjoterapeutycznych. Absolwenci tej specjalności będą wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na zaangażowanie w pracę Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zdobyte kwalifikacje pozwolą podjąć pracę w charakterze pedagogów ulicy oraz specjalistów zakresie opracowywania diagnozy społecznej. Ukończone studia na tej specjalności pozwolą absolwentom znaleźć swoje miejsce w działaniach organizacji przeciwdziałających problemom uzależnień, w ośrodkach terapii uzależnień, jako realizatorzy programów profilaktycznych w środowisku szkolnym.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content