wsh logo

PSYCHOLOGIA ZMIANY I ROZWOJU OSOBOWOŚCI

KONCEPCJA STUDIÓW W RAMACH SPECJALNOŚCI

Psychologia zmiany i rozwoju osobowości jest to specjalność odpowiadająca na potrzeby współczesnego człowieka, żyjącego w świecie ustawicznej zmiany. Wspomnianej zmianie podlega zarówno człowiek, jak i świat wokół niego. To obszar wiedzy, wyrastającej na gruncie psychologii społecznej, mocno zaawansowany i pogłębiony nurt psychologii. Przedmiotem zainteresowania studiów o tej specjalności, są szeroko pojęte zmian w świecie. Badania koncentrują się również, na zmianach w życiu codziennym człowieka w aspekcie jego życia rodzinnego, środowiska pracy, grup przynależności, całości społeczeństwa. Studenci w ramach nauczanej specjalności poznają dynamikę procesów psychospołecznych, których sami stają się uczestnikami, dzięki aktywnym formom zajęć. Celem zajęć w ramach tej specjalności, jest poznanie mechanizmów zmiany, sposobów zarządzania procesem zmiany, niejako „oswojenie zmiany” i wykorzystanie jej dla własnego rozwoju i rozwoju grup zawodowych i społecznych. Studenci doświadczając zmiany i zdobywając umiejętności praktyczne uczą się, w jaki sposób proces zmiany wykorzystać do podniesienia jakości życia. Kompetencje społeczne wynoszone ze studiów koncentrują się również na rozumieniu procesów postępowania w sytuacji kryzysu, konfliktu, nagłej katastrofy, utraty pracy, utraty perspektyw, straty bliskiej osoby.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Personal branding,
 • Trening: negocjacje i mediacje,
 • Psychologia rozwojowa,
 • Psychologia zmiany,
 • Komunikacja międzykulturowa – warsztat,
 • Trening rozwoju osobowości,
 • Psychologia osobowości,
 • Coaching w rozwoju osobistym,
 • Psychologia różnic indywidualnych,
 • Współczesne tendencje w liderstwie i przywództwie,
 • Doradztwo zawodowe i coaching kariery,
 • Przedsiębiorczość i wejście na rynek pracy.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Psychologia zmiany i rozwoju osobowości mogą podjąć pracę jako mentorzy, doradcy, coachowie, na stanowiskach kierowniczych.  Mogą pełnić funkcje eksperckie w firmach doradczych, służbach mundurowych, jednostkach samorządowych, placówkach zajmujących się pomocą rodzinie, instytucjach opieki społecznej. Psychologowie tej specjalności znajdą zatrudnieni w firmach coachingowych, ośrodkach rozwoju osobistego, w działach planowania firm i organizacji, znajdują zatrudnienie w roli trenera w takich obszarach, jak: rodzina, biznes, szkolenia, marketing.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content