wsh logo

COACHING I MENTORING

KONCEPCJA STUDIÓW w ramach specjalności

Studenci kierunku Pedagogika specjalności Coaching i mentoring zdobędą kluczowe kompetencje profesjonalnego mentora oraz coacha. Program studiów, łącząc teorię z praktyką, obejmuje warsztaty, ćwiczenia oraz treningi, w czasie których studenci nauczą się rozwiązywać etyczne i zawodowe dylematy, poznają indywidualne cechy osobowe oraz rozwiną umiejętności interpersonalne, przydatne w nawiązywaniu pozytywnych relacji niezbędnych w przyszłym życiu zawodowym. Studenci tej specjalności zgłębią również mechanizmy narzędzi coachingowych oraz nabędą umiejętności stosowania ich w praktyce.

Program studiów w ramach specjalności obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

 • Pedagogika twórczości
 • Psychologia osobowości
 • Techniki pracy grupowej
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Metody i narzędzia pracy coachingowej
 • Narzędzia pracy mentora
 • Struktura i przebieg sesji coachingowej
 • Etyka w pracy coacha i mentora
 • Trening inerpersonalny
 • Metody radzenia sobie z klientem trudnym
 • Kreatywność w pracy coacha
 • Praktyczny warsztat mentoringu
 • Komunikacja i metakomunikacja w relacji z klientem
 • Strategia i narzędzia budowania marki osobistej

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Dzięki wiedzy teoretycznej dotyczącej podstaw mentoringu i coaching, wzmocnieniu kompetencji społecznych oraz wyposażeniu studentów w wiedzę na temat budowania relacji z klientem, Absolwenci będą mogli podjąć pracę w charakterze: kierownika, menedżerowie różnych szczebli w biznesie, specjalisty HR lub zajmującego się polityką  personalną, doradcy personalnego, zawodowego, trenera rozwoju osobistego lub realizować zadania fundacji czy stowarzyszeń.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content