wsh logo

COACHING I MENTORING

KONCEPCJA STUDIÓW w ramach specjalności

Studenci kierunku pedagogika o specjalności Coaching i mentoring, wypracowują cechy profesjonalnego coacha, niezbędne w pracy dorady zawodowego, trenera rozwoju osobistego i mentora. Podczas studiów studenci uczą się jak zdobyte zasoby wiedzy i umiejętności odpowiednio zastosować do zmotywowania i towarzyszenia człowiekowi w procesie zmiany i rozwoju na różnych etapach jego życia i w wybranych obszarach. Studenci poprzez udział w zajęciach o charakterze praktycznym: warsztaty, treningi, ćwiczenia, zdobywają podstawowe narzędzia w celowym usprawnianiu funkcjonowania człowieka, np. w znalezieniu balansu między życiem osobistym a zawodowym, powrotu na wytyczone wcześniej drogi, stanowiące priorytet życia. Uczestnicy studiów rozwijają umiejętności interpersonalne przydatne w innych kontekstach zawodowych (np. w pracy menedżera). Zajęcia obejmują warsztaty i wykłady, które wpływają również silnie i motywująco na osobisty rozwój.

Program studiów w ramach specjalności obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

 • Pedagogika twórczości
 • Psychologia osobowości
 • Techniki pracy grupowej
 • Trening umiejętności interpersonalnych
 • Metody i narzędzia pracy coachingowej
 • Narzędzia pracy mentora
 • Struktura i przebieg sesji coachingowej
 • Etyka w pracy coacha i mentora
 • Trening inerpersonalny
 • Metody radzenia sobie z klientem trudnym
 • Kreatywność w pracy coacha
 • Praktyczny warsztat mentoringu
 • Komunikacja i metakomunikacja w relacji z klientem
 • Strategia i narzędzia budowania marki osobistej

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci specjalności Coaching i mentoring, mogą znaleźć pracę, jako profesjonalni doradcy zawodowi, specjaliści w zakresie rozwoju zawodowego, dyrektorzy, kierownicy, profesjonaliści zatrudnieni w działach HR. Osoby kończące tę specjalność mogą pracować w firmach coachingowych, realizować zadania fundacji i stowarzyszeń, które dedykowane są ludziom chcącym podnieść swoje kompetencje zawodowe, osobiste, społeczne. Studia dają również przygotowanie do prowadzenia własnej działalności w charakterze doradcy personalnego, trenera rozwoju osobistego i doradcy zawodowego.

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content