wsh logo

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA

KONCEPCJA STUDIÓW w ramach specjalności

Studia na kierunku Pedagogika specjalność Pedagogika społeczna wyposażą studentów w interdyscyplinarną i kompleksową wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii oraz filozofii, koniecznej do zrozumienia ludzkich postaw i zachowań, a także kształtowania ich świadomości, wartości, umiejętności współżycia i współdziałania. Program studiów kształtuje krytyczne rozumienie podstaw teoretycznych wiedzy związanej z wychowaniem, opieką i nauczaniem, umiejętności pracy opiekuńczo-wychowawczej i środowiskowej, a także rozbudowane kompetencje w zakresie posługiwania się konkretnymi narzędziami pracy z wybranymi kategoriami osób, czy środowisk społecznych. Studenci tej specjalności poznają teorie pedagogiczne, problematykę etyczno-filozoficzną, wiedzę z zakresu psychologii oraz socjologii niezbędną do podjęcia współpracy z szeroko rozumianym środowiskiem społecznym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci specjalności zostaną przygotowani do wykonywania zawodu pedagoga społecznego, specjalisty ds. interwencji wychowawczej. Zdobyte kwalifikacje pozwolą podjąć pracę w charakterze pedagogów ulicy oraz specjalistów w zakresie opracowywania diagnozy społecznej, w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych, społeczno-opiekuńczych, a także w instytucjach administracji państwowej i samorządowej.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content