wsh logo

AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA W FIRMIE

Koncepcja studiów w ramach specjalności

W ramach specjalności Audyt i kontrola wewnętrzna w firmie, student będzie mieć możliwość zdobycia wiedzy z zakresu standardów audytu oraz kształtowanie umiejętności ich stosowania jak również uzyska wiedzę o wymaganiach stawianych sprawnym i efektywnym systemom kontroli wewnętrznej w organizacji. Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna w firmie  są niezbędne zwłaszcza  w dużych jednostkach gospodarczych działających w sektorze prywatnym, a w podmiotach sektora publicznego są wręcz obligatoryjne. Sami audytorzy zaś odgrywają  bardzo ważną rolę, stanowiąc wsparcie  w procesie podejmowania decyzji zarówno dla właścicieli firmy jak  i samych menadżerów.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • przestępstw gospodarczych,
 • obiektywnej i rzetelnej analizy różnych aspektów funkcjonowania firmy,
 • realizacji i doskonalenia czynności audytowych zgodnych z międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego,
 • staniesz się  profesjonalnym i obiektywnym wsparciem dla właścicieli oraz szeroko rozumianego kierownictwa firmy lub instytucji,
 • opracowań innowacyjnych i nieszablonowych rozwiązań problemów wynikających z nieefektywnego zarządzania  i/lub wadliwego systemu kontroli wewnętrznej firmy.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  Absolwenci na specjalności Audyt i kontrola wewnętrzna w firmie są przygotowani do podjęcia pracy w roli audytora wewnętrznego w sektorze prywatnym oraz publicznym (w przypadku kontroli zarządczej – głównie w sektorze publicznym). Program studiów otwiera absolwentowi drogę do pracy w działach finansowo – księgowych każdej jednostki gospodarczej, a także w organach skarbowych i izbach celnych. Absolwenci tego kierunku mogą pełnić funkcje: kierownicze, np. kierownika komórki audytu wewnętrznego, dyrektorów finansowych, członków zarządu organizacji, członków Rad Nadzorczych przedsiębiorstw.

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content