wsh logo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Specjalność skierowana jest do studentów, którzy planują pracę na stanowiskach menedżerskich i eksperckich w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Profesjonalny księgowy posiada szeroką wiedzę z rachunkowości, prawa gospodarczego i podatkowego oraz wykazuje się znajomością systemów informatycznych – jest współtwórcą sukcesu przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie
 • form rozliczeń z kontrahentami,
 • rozliczeń z bankami,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • programów finansowo – księgowych
 • efektywne zarządzanie zasobami finansowymi przedsiębiorstwa
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • efektywne wykorzystanie funduszy unijnych
 • analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie,
 • finanse przedsiębiorstwa,
 • rynki i instrumenty finansowe.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci specjalności Finanse przedsiębiorstw są przygotowani do podjęcia pracy w roli samodzielnych pracowników sektora finansowego, przedsiębiorców, menedżerów i konsultantów. Mogą wykonywać pracę kontrolera finansowego, doradcy finansowego, menedżera produktu finansowego, analityka finansowego, urzędnika skarbowego. Kolejnym obszarem możliwej aktywności zawodowej absolwentów jest sektor finansów publicznych, czyli piony finansowe samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, służby finansowe administracji zespolonej i niezespolonej.

Udostępnij
youtube
youtube
tiktok
youtube
Skip to content