wsh logo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Specjalność skierowana jest do studentów, którzy planują pracę na stanowiskach menedżerskich i eksperckich w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Profesjonalny księgowy posiada szeroką wiedzę z rachunkowości, prawa gospodarczego i podatkowego oraz wykazuje się znajomością systemów informatycznych – jest współtwórcą sukcesu przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • programy księgowe
  • efektywne zarządzanie zasobami finansowymi przedsiębiorstwa
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • efektywne wykorzystanie funduszy unijnych
  • analiza finansowa,
  • finanse przedsiębiorstwa,
  • rynki i instrumenty finansowe

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwenci specjalności Finanse przedsiębiorstw są przygotowani do podjęcia pracy w roli samodzielnych pracowników sektora finansowego, przedsiębiorców, menedżerów i konsultantów. Mogą wykonywać pracę kontrolera finansowego, doradcy finansowego, menedżera produktu finansowego, analityka finansowego, urzędnika skarbowego. Kolejnym obszarem możliwej aktywności zawodowej absolwentów jest sektor finansów publicznych, czyli piony finansowe samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, służby finansowe administracji zespolonej i niezespolonej.

Udostępnij
youtube
youtube
youtube
Skip to content