wsh logo

KSIĘGOWOŚĆ ONLINE

Koncepcja studiów w ramach specjalności

Celem niniejszej specjalności jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu usług świadczonych za pośrednictwem i przy wykorzystaniu możliwości, jakie dzisiaj daje Internet. Księgowość online opiera się o programy do samodzielnego dekretowania dokumentów księgowych firmy. W trakcie studiów student poznaje, aktualnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie działalności gospodarczej oraz oprogramowanie finansowo – księgowe do pełnej obsługi podmiotów gospodarczych.

Ukończenie specjalności pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • form opodatkowania podatkiem dochodowym,
  • form ewidencji przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych i podatkiem liniowym,
  • zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych,
  • zasad prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
  • ewidencji faktur sprzedaży w ewidencji przychodów oraz w rejestrach VAT przy wykorzystaniu programu finansowo – księgowego,
  • ewidencji faktur zakupu dla potrzeb podatku VAT przy wykorzystaniu programu finansowo – księgowego,
  • sporządzania i wydrukowania deklaracji VAT-7, zaliczki miesięcznej PIT dla ryczałtu, polecenia przelewu podatku VAT i dochodowego przy wykorzystaniu programu finansowo – księgowego,
  • zaksięgowania dowodów księgowych w programie finansowo-księgowym,
  • ewidencji zakupu towarów handlowych w KPiR przy wykorzystaniu programu finansowo – księgowego,
  • ewidencji sprzedaży towarów handlowych w KPiR,
  • sporządzania sprawozdań finansowych w programie finansowo – księgowym,
  • rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
  • rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • obsługi programu Płatnik.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

  Absolwent specjalności księgowość online może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach państwowych i samorządowych na stanowiskach analityka finansowego, księgowego, bilansisty, doradcy ds. rachunkowości. Jest także przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej – biura rachunkowego.

  Udostępnij
  youtube
  youtube
  tiktok
  youtube
  Skip to content